Nieuws

Reiniging Kalverdrinkers

Klik hier om de actiekaart te bekijken. De acties zijn geldig t/m 19 april 2024

In deze actieperiode o.a. aandacht voor Reiniging kalverdrinkers:

Niet enkel de melkmachine verdient aandacht maar ook de kalverdrinkers moeten goed
gereinigd worden. Een goede hygiëne is nodig om de kwaliteit van de verstrekte melk te
waarborgen en zo de gezondheid van de kalveren te ondersteunen. Het reinigen van een
kalverdrinker kan een uitdaging vormen door de sterke bevuiling veroorzaakt door de
stilstaande melk in de leidingen. Enkel een aangepast reinigingsmiddel zal hier het
gewenste resultaat geven. Kies daarom voor Microtherm. Dit krachtig alkalisch
reinigingsmiddel is hard voor vervuiling, maar zacht voor de materialen van de
kalverdrinker. Hij is bovendien chloorvrij. Hierdoor komt geen hinderlijke chloorgeur vrij die
kalveren zou kunnen afschrikken om te komen drinken.