Privacybeleid

PRIVACYBELEID

PRIVACY VERKLARING MELKTECHNIEK OOST BV

 

Uw privacy:

Melktechniek Oost BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid informatie geven over de wijze waarop Melktechniek Oost BV persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Melktechniek Oost BV zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij via deze privacyverklaring:

– vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

– onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

– uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

– uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Melktechniek Oost BV

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens:

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Melktechniek Oost BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Melktechniek Oost BV hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres: Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Tevens voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek. Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Melktechniek Oost BV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/ of diensten. Als u klant of leverancier bij ons bent, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u, in de toekomst mogelijk persoonlijk per e-mail, op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd

belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen, simpel door dit als antwoord te sturen op de email.

 

Nieuwsbrief en contactformulier:

Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/ of diensten. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang, als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Publicatie:

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

 

Beveiliging:

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Melktechniek Oost BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Melktechniek Oost BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Melktechniek Oost BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Melktechniek Oost BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens:

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Melktechniek Oost BV , info@melktechniekoost.nl

 

Met vriendelijke groet,

Melktechniek Oost BV

Voor meer informatie over de instellingen en het cookiebeleid verwijzen wij door naar: Cookie instellingen