Nieuws

Onderzoek Stijn Wolthuis

Mogelijk verband tussen ketose en vroegembryonale sterfte verwerpen.

Lees hier de bevindingen van het onderzoek.