Nieuws

Tijdelijke subsidie “Groen-economisch herstel landbouw”

In Nederland is er een landelijke en tijdelijke subsidie mogelijk voor “groen-economisch herstel landbouw” vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). De subsidie is beschikbaar tussen 20 december 2021 en 14 februari 2022 en moet aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. De product range in de uitgelichte afbeelding komen hiervoor in aanmerking.

Agrarisch ondernemers kunnen een subsidie aanvraag doen voor een aantal producten van DeLaval die op de investeringslijst staan. Denk hierbij aan oplossingen voor “digitale voorzieningen voor weidegang” en/of “elektrische voertuigen gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten”. De subsidie bedraagt 60% voor agrarisch ondernemers en voor jonge agrarisch ondernemers (<40 jaar) zelfs 75%.

De aanmelding is open en op basis van offertes en kan ingediend worden tot en met 14 februari 2022 met een geldigheid van 2 jaar tot de daadwerkelijke investering.
Het minimale aan te vragen subsidie bedrag is € 25.000,- met een maximale uitkering van € 150.000,-. Dit houdt dus in dat er een minimale investering gedaan moet worden door jonge boeren van € 33.333.- en voor niet-jonge boeren € 41.666,-. Ons advies is om in samenwerking met uw accountant de voorwaarden voor de subsidie aanvraag specifiek voor uw bedrijf te onderzoeken.

Kijk voor meer informatie ook op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren 

Bovenstaande informatie is een beknopte samenvatting van het stappenplan van de website van de RVO. Voor meer en aanvullende informatie, kijk op Stappenplan Investeren in groen-economisch herstel | RVO.nl | Rijksdienst

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem contact op met Melktechniek Oost BV via 1 van onze medewerkers

Harry Rolink  06 53153638

Thijmen Frons 06 10241502

Edwin Welink  06 53262437