Project Vasse Bouhuis-koopman

Mts Bouhuis- Koopman in Vasse heeft sinds september 2017 een nieuwe melkstal. De melkveehouder heeft er toen voor gekozen om er ook een BCS-camera bij toen zodat hij de conditiescore goed in de gaten kan houden. De melkveehouder heeft iedere dag objectieve gegevens van de koeien dankzij de camera.

In combinatie met het DelPro management programma kan het krachtvoer effectief gestuurd worden op productie en conditie.