Project Radewijk Bruggeman

Melkveebedrijf Bruggeman in Radewijk heeft in november 2020 een Optiduo opgestart.

De veehouder heeft voor dit product gekozen, omdat de Optiduo het voer luchtig voor het voerhek legt en niet aandrukt. Hierdoor smaakt het voer beter en is er minder broei in het voer. De Optiduo is makkelijk te bedienen en is arbeid-technisch prettig omdat hij ’s nachts doorwerkt. De veehouder hoeft het voer niet meer aan te schuiven. De Optiduo doet dit nu volgens een vast patroon 8 keer per dag.

De veehouder merkt dat de koeien actief naar het voerhek komen als de Optiduo zijn werk doet.  Toch blijft er rust in de stal , doordat de Optiduo geluidsarm is en vaak aanschuift.  Melkveebedrijf Bruggeman zou niet meer zonder de Optiduo willen.

Samenvattend levert de Optiduo het volgende resultaat: Minder restvoer, meer ruwvoeropname, betere productie en meer gemak.