Project Beerze

Ervaring Maatschap Schottert met de V300

Maatschap Schottert in Beerze heeft, in mei 2020, twee DeLaval VMS V300 opgestart. De
melkveehouder is overgestapt naar automatisch melken met de wens van arbeidsverlichting en
de productie verhoging. Familie Schottert gaat niet over één nacht ijs en is bij verschillende
melkveebedrijven gaan kijken die molken met een melkrobot, niet alleen bij DeLaval maar
ook bij andere merken. De ervaringen van de andere veehouders vond hij erg belangrijk.
DeLaval kreeg zijn voorkeur vanwege de nieuwste aansluittechniek, met het hoge aansluit
resultaat van 99,8% mede daardoor, wat later ook bleek, dat hij geen enkele koe hoefde weg
te doen.
DeLaval kwam ook met een scherpe offerte en een “All-Incusive Plus” onderhoudscontract
met lage kosten en dat was ook weer een belangrijke reden om voor DeLaval te kiezen.
De veehouder heeft de melkrobots tegen over elkaar gezet (kassa opstelling) met aan de
voorkant 6,5 meter vrije ruimte voor de robots zodat daar geen gedrang is. De veehouder zag
op tegen de eerste week. Mede door de goede opstart begeleiding van MTO is dat allemaal
vlot en boven verwachting verlopen. Daardoor hebben de koeien de verandering goed
opgepakt en was hij zelf al snel met de Delpro software van de V300 bekend .
Dhr. Schottert vindt het heel belangrijk om robot melken te combineren met weidegang. Dit is
hier opgelost met een selectiepoort achter de robots en daardoor worden de koeien die naar de
weide gaan eerst gemolken door de melkrobots. De wens van productieverhoging is duidelijk
gerealiseerd, de productie per koe is dan ook in driekwart jaar gestegen van 9.400 liter per koe
naar 11.000 liter.
De familie Schottert is erg blij met de V300 melkrobots van DeLaval. Ze zijn niet
meer gebonden aan vaste melktijden en dit geeft in het privéleven meer flexibiliteit.