Project Dalen: Uitbreiding automatisch melken

Familie Luttikhuis heeft een mooie uitbreiding kunnen realiseren.  Het aantal automatisch-melkstations is uitgebreid van 2 naar 3, door een VMS V300 naast de bestaande 2 x VMS classic te realiseren.  Gecombineerd met een BVV is de automatisering klaar voor een maximale productie.   De BSC voorziet de veehouder van concrete informatie om tijdig te sturen op productie en vruchtbaarheid.