Project Sibculo

2 x VMS V300 ingepast in bestaande stallen. Samen met VSM realiseert veehouder hier een productiestijging van circa 6 liter per koe per dag in vergelijking met de melkstal-periode. Het strakke protocol van meerdere keren per dag lange melktijden is vervangen door flexibele en comfortabele arbeidsomstandigheden.