Onze producten

Bodyconditiescoresysteem BCS

Nauwgezet geregistreerde conditiescores maken een betere voerplanning mogelijk, wat bijdraagt aan de opbouw van gezonde vetreserves bij uw koeien. Dit bevordert de melkgift, de vruchtbaarheid en een langere levensduur voor de koe. De BCS is een volledig automatisch systeem dat menselijke inschattingsfouten bij het conditiescoren elimineert.

  • Verbeteren gezondheid koeien
  • Nauwkeurig voeren
  • Verhogen melkproductie
  • Verbeteren vruchtbaarheid en afkalven
  • Verlagen arbeidskosten

Vragen of interesse?